จิ๊บ


1

ชื่อของคนที่สวยที่สุด

จิ๊บสวย


0

ไม่รู้

ก้อไม่รู้


เสนอนิยามใหม่

จิ๊บ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง