จนหน่ะ


1

จังนะ

ตายยล้ะ แกร์แต่งตัวได้เลิศจนหน่ะ


เสนอนิยามใหม่

จนหน่ะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง