นิยามที่ดีที่สุด
จนหน่ะ

จังนะ


ตายยล้ะ แกร์แต่งตัวได้เลิศจนหน่ะ