จีนส์


1

ชื่อเรียกของคนไม่สวย ไม่ต้องไปสนใจหรอก

จีนส์ไม่สวย


เสนอนิยามใหม่

จีนส์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง