นิยามที่ดีที่สุด
จีนส์

ชื่อเรียกของคนไม่สวย ไม่ต้องไปสนใจหรอก


จีนส์ไม่สวย