จุนฮยอน


4

แร็ปเปอร์ปากห้อยหัวเถิกแห่งวงบีสท์ที่มีฮยอนซึงเป็นเมีย ชีวิตนี้ขาดโค้กไม่ได้

ห้อยรักสวยนะ


เสนอนิยามใหม่

จุนฮยอน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง