จีบี


1

ความหมายคนรับใช้

ที่บ้านพี่มีจีบีเช็ดโต๊ะ


เสนอนิยามใหม่

จีบี
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง