นิยามที่ดีที่สุด
จีบี

ความหมายคนรับใช้


ที่บ้านพี่มีจีบีเช็ดโต๊ะ