นิยามที่ดีที่สุด
จูเนียร์

บุคคลที่เย็ดสาวคนไหน ก็เย็ดไม่แตก


ผมแม่งจูเนียร์ เวลาเจอสาว

จูเนียร์

จู๋เล็ก


ต้นจูเนียร์วะ=ต้นจู๋เล็กวะ