นิยามที่ดีที่สุด
จุนมาฮาว

ชื่ออีกชื่อของลีดโฮที่สงวนให้ผ.ัวเรียกคนเดียว
ไอ้มักเน่ฝั่งเอ็มบอกว่า จุนมยอนฮยองเรียกยากเลยเพี้ยน แต่เสือกเรียกคนอื่นชัดเป๊ะ


ได้กันแล้วก็บอกมา