จุนมาฮาว


4

ชื่ออีกชื่อของลีดโฮที่สงวนให้ผ.ัวเรียกคนเดียว
ไอ้มักเน่ฝั่งเอ็มบอกว่า จุนมยอนฮยองเรียกยากเลยเพี้ยน แต่เสือกเรียกคนอื่นชัดเป๊ะ

ได้กันแล้วก็บอกมา


เสนอนิยามใหม่

จุนมาฮาว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง