นิยามที่ดีที่สุด
จันไร

= จัญไร 「ญ หญิง สะกด」
「อาจสับสนกับคำว่า บันได คันไถ ฯลฯ」


"ตอนเด็กๆพ่อ-แม่มึงให้แดกอะไรวะ โตมาถึงจันไรขนาดนี้..อะสันขวาน!!" 「ตี่ @ องค์กรทิ้งขยะแผ่นดิน2 @ 17:54 30/5/2557」