จบปิ้ง


1

คือแบบ จบ ! ไม่ต้องพูดถึงและ

เกลียดมัน จบปิ้ง!


เสนอนิยามใหม่

จบปิ้ง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง