นิยามที่ดีที่สุด
จบปิ้ง

คือแบบ จบ ! ไม่ต้องพูดถึงและ


เกลียดมัน จบปิ้ง!