จิบเป้าะ


1

มึงแม่งโครตจิบเป้าะเรยว่ะ
BY คำซาพระนคร

คุนไม่จิบเป้าะคุนไม่รู้หรอก


เสนอนิยามใหม่

จิบเป้าะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง