จบปิ๊ง


1

เป็นการแสดงถึงว่าเราพูดอะไรแล้วอยากให้รู้ไว้ ณจุดนั้น ประมาณว่า จบนะ! จบป่ะ! เข้าใจไรงี้!
จบปิ๊งง!!!!!

เอาเป็นว่าจบละกันนะ


เสนอนิยามใหม่

จบปิ๊ง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง