นิยามที่ดีที่สุด
จบปิ๊ง

เป็นการแสดงถึงว่าเราพูดอะไรแล้วอยากให้รู้ไว้ ณจุดนั้น ประมาณว่า จบนะ! จบป่ะ! เข้าใจไรงี้!
จบปิ๊งง!!!!!


เอาเป็นว่าจบละกันนะ