นิยามที่ดีที่สุด
จิ๊บประด๋อย

เล็กน้อย ง่ายๆ


โห!!!จิ๊บประด๋วยว่ะ