จิ๊บประด๋อย


1

เล็กน้อย ง่ายๆ

โห!!!จิ๊บประด๋วยว่ะ


เสนอนิยามใหม่

จิ๊บประด๋อย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง