นิยามที่ดีที่สุด
เจฟ

ลูกแม่น้อย ตัวอ้วนๆ


น้อยยยยย น้อยยยย อีน้อยยยยยย