เจฟ


1

ลูกแม่น้อย ตัวอ้วนๆ

น้อยยยยย น้อยยยย อีน้อยยยยยย


เสนอนิยามใหม่

เจฟ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง