นิยามที่ดีที่สุด
จำไม

เป็นคำที่ใช้เรียกพวกคนขี้สงสัย ชอบตั้งคำถามไปเรื่อยๆ จนคนฟังอยากจะให้ตีน
มักจะเรียกว่า "เจ้าหนูจำไม" และพวกนี้จะน่ารำคาญมากเมื่ออยู่ในโรงหนัง


เชี้ยแล้วไง มีเจ้าหนูจำไมและผองเพื่อนนั่งอยู่เบาะหลัง ดูหนังไม่สนุกเลย