โจฟู


1

แปลว่า แย่แล้ว

ตายล้ะ โจฟูแล้ว


1

เหยดดดดดดดดด ศัพท์ใหม่

โจฟู !!!!!!


เสนอนิยามใหม่

โจฟู
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง