นิยามที่ดีที่สุด
จิมิ๊

เป็นคำใช้แทน ในการเรียก หอย... ของผู้หญิง


พี่ๆ แฟนผม จิมิ๊ อย่างฟิตอะ อยากลองเปล่า
จากรูปประโยค หมายถึง เป็นประโยคเชื้อเชิญให้พี่ๆ มาลอง...
ซึ่งคำที่เกี่ยวข้องต่อมา จากแฟน ก็คือ พ่อง!

จิมิ๊

จิมิ๊ คือ คำที่เพี้ยนมาจาก จิ๋ม ที่เสริมความน่ารักจุ่มจิ๊มลงไป เพื่อจะบอกว่า หอยน้องน่ะเล็กน่ารักจุ่มจิ๊ม เลยกลายเป็น จิมิ๊นั่นเอง


เธอช่างมีจิมิ๊น่ารักขาวฟิตอะไรเช่นนี้