นิยามที่ดีที่สุด
แจ่ม

เยี่ยมมาก


ครู: แจ่มศรี
นักเรียน: คะ?
ครู: ผลสอบแจ่ม
นักเรียน: งง??

แจ่ม

นมใหญ่ ขาว ฮิตฝี เข้าง่าย


น้องคนนั้นแจ่มมากเลยว่ะ