แจ่ม


13

เยี่ยมมาก

ครู: แจ่มศรี
นักเรียน: คะ?
ครู: ผลสอบแจ่ม
นักเรียน: งง??


1

นมใหญ่ ขาว ฮิตฝี เข้าง่าย

น้องคนนั้นแจ่มมากเลยว่ะ


เสนอนิยามใหม่

แจ่ม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง