จิ๋มกระป๋อง


5

รูปเต็มของ "จ๋อง"

จิ๋มกระป๋องของเธออยู่ในตู้เสื้อผ้า


2

อุปกรณ์สร้างความหฤหรรษ์ของหนุ่มๆ สมัยนี้

จิ๋มกระป๋องนั่นแหละ


1

Cc

Dxcbjcx


เสนอนิยามใหม่

จิ๋มกระป๋อง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง