นิยามที่ดีที่สุด
จิ๋มกระป๋อง

รูปเต็มของ "จ๋อง"


จิ๋มกระป๋องของเธออยู่ในตู้เสื้อผ้า

จิ๋มกระป๋อง

อุปกรณ์สร้างความหฤหรรษ์ของหนุ่มๆ สมัยนี้


จิ๋มกระป๋องนั่นแหละ

จิ๋มกระป๋อง

Cc


Dxcbjcx