จ๋อง0

จิ๋มกระป๋องเวลาเขียดเรียก

จน เครียด เล่นจ๋อง


เสนอนิยามใหม่

จ๋อง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง