นิยามที่ดีที่สุด
จอก

เล่นเกมส์สู้เพื่อนไม่ได้...


...แม่งจอกว่ะสาสส สส~