นิยามที่ดีที่สุด
จ๋อ

จ๋อ คือคนหน้าตาดีที่สุดในโลก


จ๋อ หล่อโคดๆ