จ๋อ


1

จ๋อ คือคนหน้าตาดีที่สุดในโลก

จ๋อ หล่อโคดๆ


เสนอนิยามใหม่

จ๋อ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง