นิยามที่ดีที่สุด
แฟชั่น อิสแลดส์

= แฟชั่นไอส์แลนด์ = Fashion Island
「สะท้อนคุณภาพของสถาบันการศึกษาไทย นักศึกษาไทย นักเรียนไทย และการศึกษาไทย」


"แฟชั่น อิสแลดส์" 「BasSey Phama {นิสิต นักศึกษา ที่ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์} @ 15 พฤษภาคม เวลา 9:15 น.」