นิยามที่ดีที่สุด
เฟดเฟ้

1.คนมักจะพูดตอนที่ดีหรือใจหรือตกใจ
2.ชื่อวงFedFey


เฟดเฟ้แม่งสอบผ่านแล้ว