เฟดเฟ้


1

1.คนมักจะพูดตอนที่ดีหรือใจหรือตกใจ
2.ชื่อวงFedFey

เฟดเฟ้แม่งสอบผ่านแล้ว


เสนอนิยามใหม่

เฟดเฟ้
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง