ฟุดฟุด


1

สุดสุด

วันนี้ไปเรียนมาเหนื่อยฟุดฟุดเยย


1

เป็นคำอุทาน เมื่อแหวกหีไปจะเลีย แต่หีเหม็นมาก เลียไม่ลง จนต้องสบัดจมูกออกมาและหายใจออกอย่างรุนแรง

เหม็นฟุดฟุด


เสนอนิยามใหม่

ฟุดฟุด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง