นิยามที่ดีที่สุด
ฟุดฟุด

เป็นคำอุทาน เมื่อแหวกหีไปจะเลีย แต่หีเหม็นมาก เลียไม่ลง จนต้องสบัดจมูกออกมาและหายใจออกอย่างรุนแรง


เหม็นฟุดฟุด

ฟุดฟุด

สุดสุด


วันนี้ไปเรียนมาเหนื่อยฟุดฟุดเยย