นิยามที่ดีที่สุด
ฟุดๆ

สุดๆ


น่ารักฟุดๆ= น่ารักสุดๆ น่าเกียจฟุดๆ =น่าเกียจสุดๆ