ฟุดๆ


1

สุดๆ

น่ารักฟุดๆ= น่ารักสุดๆ น่าเกียจฟุดๆ =น่าเกียจสุดๆ


เสนอนิยามใหม่

ฟุดๆ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง