นิยามที่ดีที่สุด
เฟ็ดเฟ่

คือกลุ่มที่ เท่ที่สุด


"เฟ็ดเฟ่" อย่างกะบอยแบรน

เฟ็ดเฟ่

n.noun "เฟ็ดเฟ่" มีรากศัพท์มาจากคำว่า "เย็ดเข้" ซึ่งค่อนข้างไปทางคำหยาบ แต่หากใช้คำว่า "เฟ็ดเฟ่" แทนจะดูดีขึ้น ยังกะบอยแบนด์


เฟ็ดเฟ่ เท่ไม่มีจะแดก