เฟ็ดเฟ่


2

คือกลุ่มที่ เท่ที่สุด

"เฟ็ดเฟ่" อย่างกะบอยแบรน


1

n.noun "เฟ็ดเฟ่" มีรากศัพท์มาจากคำว่า "เย็ดเข้" ซึ่งค่อนข้างไปทางคำหยาบ แต่หากใช้คำว่า "เฟ็ดเฟ่" แทนจะดูดีขึ้น ยังกะบอยแบนด์

เฟ็ดเฟ่ เท่ไม่มีจะแดก


เสนอนิยามใหม่

เฟ็ดเฟ่
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง