นิยามที่ดีที่สุด
เฟซบร๊วบ

"facebook" (คำเรียกอย่างไม่เป็นทางการ เป็นคำกลางๆ ไม่มีความหมายเป็นพิเศษ)


เฟซบร๊วบ ♥