เฟซบร๊วบ


6

"facebook" (คำเรียกอย่างไม่เป็นทางการ เป็นคำกลางๆ ไม่มีความหมายเป็นพิเศษ)

เฟซบร๊วบ ♥


เสนอนิยามใหม่

เฟซบร๊วบ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง