เฟ่ดเฟ้


1

ประหลาดใจ

เห้ยยย ! " เฟ่ดเฟ้ "อย่างกับบอยแบนด์


เสนอนิยามใหม่

เฟ่ดเฟ้
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง