นิยามที่ดีที่สุด
เฟ่ดเฟ้

ประหลาดใจ


เห้ยยย ! " เฟ่ดเฟ้ "อย่างกับบอยแบนด์