นิยามที่ดีที่สุด
ฟทร

(นาม.) แฟนที่รัก


จะรีบกลับบ้านไปหา ฟทร