ฟทร


7

(นาม.) แฟนที่รัก

จะรีบกลับบ้านไปหา ฟทร


เสนอนิยามใหม่

ฟทร
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง