แฟน


1

คนสองคนที่อยู่ด้วยกัน
แล้วสามารถทำใก้เกิดไฟมอดไหม้จากสายตาประชากรโสดรอบข้างได้

รักกันเว่ออ่ะแก รักกัน นาน นาน นะ!


เสนอนิยามใหม่

แฟน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง