นิยามที่ดีที่สุด
แฟน

คนสองคนที่อยู่ด้วยกัน
แล้วสามารถทำใก้เกิดไฟมอดไหม้จากสายตาประชากรโสดรอบข้างได้


รักกันเว่ออ่ะแก รักกัน นาน นาน นะ!