โฟน


1

อ ส ล ด
อ้วน สูง ล่ำ ดำ

โฟน ๒


เสนอนิยามใหม่

โฟน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง