นิยามที่ดีที่สุด
โฟน

อ ส ล ด
อ้วน สูง ล่ำ ดำ


โฟน ๒