แฟนแจจุง


0

ยุนโฮ/ป๋ายุน/พี่หมี

แจจุงรักพี่หมีนะ


เสนอนิยามใหม่

แฟนแจจุง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง