นิยามที่ดีที่สุด
แฟนด้อม

เป็นคำที่นำคำศัพท์ทั้งสองคำอย่าง Fanclub เเละ Kingdom มารวมกัน
จึงได้ความหมายใหม่ว่า 'อาณาจักรของเเฟนคลับ'
ในเเต่ละเเฟนด้อมจะมีชื่อเรียกเเตกต่างกันไป อย่างเช่น เเฟนคลับของ
Supernatural ก็จะเรียกว่า Supernatural family
Doctor Who จะเรียกว่า Whovian
Sherlock BBC จะเรียกว่า Sherlockian เป็นต้น


- เธออยู่เเฟนด้อมอะไรงั้นเหรอ?
- เเฟนด้อมของเธอน่าอยู่จังเลยนะ

แฟนด้อม

[uncountable noun]
the state of being a fan of somebody/something.

The book takes a fascinating look at sports fandom in the United States.

my 17 years of football fandom

Readers’ level of Harry Potter fandom was rated on a scale of one to five, based on a detailed questionnaire.


แฟนด้อม

แฟนด้อม

[countable noun]
the fans of a particular person, team, TV show, etc. considered together as a community.

This US comedy show has a really strong fandom.


แฟนด้อม