นิยามที่ดีที่สุด
แฟนตาชี

เสียง "แฟนตาชี" แอบคล้าย "กวนตีน"


ลองพูดเสียงสูงๆว่า "แฟนตาชี!!!!!!!!!!!!!!"
ก็คล้ายกับ "กวนตีน"