แฟนตาชี


2

เสียง "แฟนตาชี" แอบคล้าย "กวนตีน"

ลองพูดเสียงสูงๆว่า "แฟนตาชี!!!!!!!!!!!!!!"
ก็คล้ายกับ "กวนตีน"


เสนอนิยามใหม่

แฟนตาชี
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง