นิยามที่ดีที่สุด
ฟันเฟิร์ม

แน่ยิ่งกว่าแน่


............