ฟันเฟิร์ม


3

แน่ยิ่งกว่าแน่

............


เสนอนิยามใหม่

ฟันเฟิร์ม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง