นิยามที่ดีที่สุด
แฟบ

fap, ชักว่าว - อากับกริยาการช่วยตัวเองของผู้ชาย


ไหนๆ fab ให้ดูหน่อยดิ

แฟบ

อาการโชว์ความเงียนๆ
fap fap fap fap fap fap fap fap


กุไม่ไหวเเล้วไป Fap ก่อนนะ......................................fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap