นิยามที่ดีที่สุด
แฟพ

เสียงมาจากการชักว่าว


แฟพ แฟพ แฟพ