เฟาเฟ่


1

เฟสเฟ่

เฟสเฟ้


เสนอนิยามใหม่

เฟาเฟ่
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง