นิยามที่ดีที่สุด
ไฟพก

ward, หวอด, หวาด, ไฟพก


(ปิ๊ง) ไฟพก