ไฟพก


3

ward, หวอด, หวาด, ไฟพก

(ปิ๊ง) ไฟพก


เสนอนิยามใหม่

ไฟพก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง