นิยามที่ดีที่สุด
้ฟ้ฟ

้ฟ้ฟ = haha แต่ลืมกดเปลี่ยนภาษา


้ฟ้ฟ