้ฟ้ฟ


1

้ฟ้ฟ = haha แต่ลืมกดเปลี่ยนภาษา

้ฟ้ฟ


เสนอนิยามใหม่

้ฟ้ฟ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง