นิยามที่ดีที่สุด
ฟูบุฟูบุ

เป็นคำโฆษณาในการโฆษณาโทรศัพท์มือถือยี่ห้อหนึ่ง


เค้ารักตัวเองนะฟูบุฟูบุ