แฟนฮยอก


1

ฟ้าแฟนฮยอกแจ ฮยอกแจรักฟ้ามาก จบปิ๊ง

ฮยอกรักฟ้า. #อย่าตบเรา


เสนอนิยามใหม่

แฟนฮยอก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง