ฟินนาเร่


3

เป็นอารมณ์ที่เห็นอะไรที่มัน “สุดยอด” เป็นอารมณ์สุดขีดในตอนนั้น แต่มากกว่า คำว่า ฟิน

แกเห็นพี่คนนั้นมั้ย เห็นแล้วเค้าเขิลจนฟินนาเร่เบย


เสนอนิยามใหม่

ฟินนาเร่
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง