นิยามที่ดีที่สุด
ฟานิดา

คนที่เป็นแฟนแทแทวงบีทีเอส และเป็นคนที่สวยงามมากแถมเก่งอีก


ฟานิดา แฟนแทแท