นิยามที่ดีที่สุด
ฟันดาบ

น. การต่อสู้กันด้วยดาบ.


เขาเก่งในทางฟันดาบ.