นิยามที่ดีที่สุด
แฟนฟลุ๊ค

แฟนฟลุ๊ค ได้กล่าวเอาไว้ว่า ไฟเราแงน <3


ฟลุ๊คนมบูด