แฟนฟลุ๊ค


2

แฟนฟลุ๊ค ได้กล่าวเอาไว้ว่า ไฟเราแงน <3

ฟลุ๊คนมบูด


เสนอนิยามใหม่

แฟนฟลุ๊ค
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง