นิยามที่ดีที่สุด
ฟฟฟฟฟ

เป็นภาคภาษาไทยของคำว่า ffffffffuuuuuu (มาจาก F_ck) อารมณ์ใช้แล้วน้ำลายฟูมปาก ใช้เมื่อเวลาเจออะไรที่ผิดคาด หรือไม่ได้ดั่งใจ


ทอดปลาวางเอาไว้แล้วไปเข้าห้องน้ำ กลับมาแมวเอาไปกินหมดเฉย ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ