ฟฟฟฟฟ


23

เป็นภาคภาษาไทยของคำว่า ffffffffuuuuuu (มาจาก F_ck) อารมณ์ใช้แล้วน้ำลายฟูมปาก ใช้เมื่อเวลาเจออะไรที่ผิดคาด หรือไม่ได้ดั่งใจ

ทอดปลาวางเอาไว้แล้วไปเข้าห้องน้ำ กลับมาแมวเอาไปกินหมดเฉย ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ


เสนอนิยามใหม่

ฟฟฟฟฟ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง