นิยามที่ดีที่สุด
ฟาตอนี

รัฐอุปโหลกของอิสลามหัวควย ที่ต้องการแผ่นดินไทย


เอาล้อรถบัส