ฟาตอนี


1

รัฐอุปโหลกของอิสลามหัวควย ที่ต้องการแผ่นดินไทย

เอาล้อรถบัส


เสนอนิยามใหม่

ฟาตอนี
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง