นิยามที่ดีที่สุด
เฟดเฟ่

ให้ความหมายเดียวกับเหยดเข้


เฟ่ดเฟ่อย่างกะบอยแบนด์

เฟดเฟ่

พี่แอ๊ะกล่าวไว้ว่า เพื่อนสมัยม.ปลายไม่มีฟันหน้า แต่จะพูดว่า "ยเอ็ดเข้" กลายเป็น "เฟ็ดเฟ่!"
สรุปคือ เฟ็ดเฟ่ = ยเอ็ดเข้

http://www.dek-d.com/board/view/2522219/


เฟดเฟ่อย่างกะบอยแบรนด์

เฟดเฟ่

jktyki


tktyk

เฟดเฟ่

เลขฐาน 16 (FEDFE) ซึ่งแปลงเป็นเลขฐาน 10 ได้เลข 1,043,966


-

เฟดเฟ่

มากจากคำว่า 'เหยดเข้' เป็นคำอุทานหยาบ ที่ใช่กันทั่วไปในหมู่วัยรุ่น
'เฟดเฟ่' 'FEDFE'


เฟดเฟ่อย่างกะบอยแบรนด์

เฟดเฟ่

ประมาณว่าจะพูดว่า เหยดเข้ แต่พูดให้ดูสุภาพขึ้นเป็น เฟ็ดเฟ่


เฟ็ดเฟ่เมพขิงๆ