แฟชั่นนน


1

= แฟชั่นไอส์แลนด์ = Fashion Island
「สะท้อนคุณภาพของสถาบันการศึกษาไทย นักศึกษาไทย นักเรียนไทย และการศึกษาไทย」

"แฟชั่น อิสแลดส์" 「BasSey Phama {นิสิต นักศึกษา ที่ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์} @ 15 พฤษภาคม เวลา 9:15 น.」


เสนอนิยามใหม่

แฟชั่นนน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง